Home Oleksiy Belyusenko Leonid Bernat Petro Bevza Andrii Bludov Oleksiy Fedorenko Andriy Gurenko Dmytro Korsun Oksana Levchyshina Oleksandr Levich Andriy Levitskyi Sergiy Marus Serhiy Schulima Vladislav Schereshevskyi Valery Shkarupa Yuriy Solomko Olga Solovyova Volodymyr Trush Viktoria Veil Matviy Waisberg Oleg Yasenev   Boris Yehiazaryan   Igor Eliseev Volodymyr Zhuravel Datenschutz Impressum

Volodymyr Zhuravel

geboren 1986 in Krementschuk


Bildhauer.

Er studierte an der Ukrainischen Akademie der Künste. Autor zahlreicher Denkmäler und Skulpturen im öffentlichem Raum der Stadt Kiew.


Teilnehmer an der Biennale in Venedig 2011http://zhuravel.kyiv.ua

https://www.facebook.com/volodymyr.zhuravel


Impressum

Volodymyr Zhuravel, „Kinder starten Schiffe“, 2014, Bronze